Archive for the 'Geen categorie' Category

Onderhandse lening modelovereenkomst

Een onderhandse lening modelovereenkomst is in principe niets anders dan een voorbeeld van hoe een overeenkomst voor een onderhandse lening er uit zou moeten zien. Een onderhandse lening modelovereenkomst wordt op verschillende plaatsen op het internet aangeboden zodat u een idee krijgt van de voorwaarden die doorgaans verbonden moeten zijn aan het afsluiten van een […]

onderhandse lening voor hypotheek

Wanneer er een onderhandse lening wordt afgesloten betreft het veelal een relatief beperkt bedrag, maar er zijn ook uitzonderingen. In bepaalde gevallen gaat het zelfs zo ver dat de kredietnemer op zoek gaat naar een particuliere kredietverstrekker om door middel van een onderhandse lening geld te lenen voor een hypotheek. Dat is natuurlijk even slikken. […]

onderhandse lening contract

Een onderhandse lening contract is waarschijnlijk de minst populaire kredietovereenkomst binnen de financiële wereld. Mensen kiezen er immers vooral voor om een onderhandse lening af te sluiten om de financiële druk van een gewone lening te ontlopen. Wanneer er voor een onderhandse lening een contract wordt opgemaakt wordt dat veelal aanzien als een teken van […]

Onderhandse lening familie

Familie is er om elkaar te helpen en dat geldt zeker en vast ook op financieel vlak. Iedereen kan al eens terechtkomen in een financieel minder interessante situatie waardoor de persoon in kwestie snel nood heeft aan een beetje extra geld. Veelal is het in dit geval zo dat het niet gaat om erg hoge […]

Onderhandse lening registreren

Een onderhandse lening is eigenlijk iets heel moois. Door middel van een onderhandse lening kan een vriend of familielid u immers helpen in financieel moeilijke tijden. Helaas wordt er in dergelijke gevallen nog wel eens geprofiteerd van de kredietgever. Het komt bijvoorbeeld niet zelden voor dat er veel meer geld wordt geleend dan de kredietnemer […]

onderhandse lening akte

Een onderhandse lening is natuurlijk een fantastische manier om iemand die tijdelijk nood heeft aan wat extra geld een hart onder de riem te steken. Veel kredietgevers kiezen er in dit geval voor om het geld gewoon te lenen en mondelinge afspraken te maken. Hoe mooi dit op het eerste zicht ook mag zijn, verstandig […]

Onderhandse lening ABN

Wanneer we naar het aanbod aan kredieten kijken van ABN AMRO stellen we vast dat op het eerste zicht ook een zogenaamde onderhandse lening er onderdeel van uitmaakt, maar kan dat wel? Typerend voor een onderhandse lening is toch juist dat er geen bank of financiële instelling aan te pas komt? Dat klopt, maar de […]

Overeenkomst onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening die zich als het ware op verschillende vlakken kenmerkt. Allereerst is er natuurlijk het feit dat een onderhandse lening niet door een bank of financiële instelling wordt verstrekt, maar door een particulier persoon. Dit heeft als voordeel dat de kredietgever geheel zelf kan bepalen welke kosten er al dan […]

Onderhandse lening voorbeeldcontract

Het klinkt waarschijnlijk wat vreemd, maar onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 90% van de onderhandse leningen wordt afgesloten zonder dat er een schriftelijke overeenkomst voor wordt opgemaakt. Velen zien een onderhandse lening immers als een lening in vertrouwen. Het zou volgens de kredietnemer dan ook oneerbiedig zijn om de kredietgever te vragen om het […]

onderhandse lening

Een onderhandse lening is een beetje een dubbelzinnige lening. In bepaalde situaties kan het perfect voorkomen dat mensen op zoek zijn naar een kleine lening voor een korte periode en ze daarvoor eigenlijk geen beroep wensen te doen op een bank of financiële instelling. Veelal wordt er in deze situatie te raden gegaan bij vrienden […]