Archive for the 'Geen categorie' Category

onderhandse lening aangeboden

Op zoekertjessites kunt u vaak lezen ‘onderhandse lening gezocht van xx.xxxx euro’. Ook worden er vaak dergelijke kredieten aangeboden. Het hoeft geen betoog dat het belangrijk is om te weten dat niet iedereen even betrouwbaar is. Wanneer u bijvoorbeeld een aardige som geld leent aan een persoon, dan kan deze persoon de dag nadien verdwijnen […]

onderhandse leningsovereenkomst

Wanneer u van plan bent om te lenen bij een particulier, een privépersoon, ouders of familie, dan is het verstandig om een overeenkomst af te sluiten. Bij dergelijke onderhandse leningen komt geen bankinstelling in voor. De persoon die het geld heeft en de persoon die het geld leent moeten dan samen een contract opstellen. Dergelijke […]

onderhandse lening hypotheek

Bij een onderhandse lening hypotheek spreekt met ook meestal van een onderhandse lening ouder kind. De ouders lenen dan een niet aanzienlijk bedrag aan het kind en vervolgens sluit het kind een lening af. Zo kan het kind de financiële lasten dragen van een hypotheek. Bij het opstellen van een onderhandse lening voor een hypotheek […]

contract onderhandse lening

Een onderhandse lening afsluiten doet u natuurlijk nooit zonder contract. Personen die u geld wensen te lenen, maar dan wel zonder contract, zijn niet betrouwbaar. Dankzij het contract is het mogelijk om bij problemen de juridische strijd aan te gaan. Een waterdicht document kan dan de nodige problemen voorkomen. Extra zekerheid bekomt u door het […]

marktconforme rente onderhandse lening

Bij het afsluiten van een onderhandse lening is één van de belangrijkste zaken het contract. Niet het contract op zich, maar wel wat er vermeld staat in dit document. Bij het afsluiten van dergelijke lening moet namelijk een minimale rente gerekend worden. We spreken over een marktconforme rente. Wanneer u dit niet doet, dan zal […]

onderhandse lening

Een onderhandse lening is niets meer dan een lening zonder bank. Normaal gezien zult u voor een lening ten rade gaan bij een financiële instelling. Echter, dit kan ook anders. Wanneer u leent bij familie of vrienden, dan spreekt men over een onderhandse lening. Beide partijen – de kredietnemer en de kredietgever – stellen dan […]

onderhandse lening kind

Met een onderhandse lening ouder kind wordt natuurlijk een krediet bedoeld waarbij ouders als geldgever fungeren in dienste van het kind. Beide partijen (ouder / kind) stellen dan samen een contract op. Het is inderdaad wel een ietwat vreemde situatie. Plots is er naast de familiale, vriendschappelijke relatie ook een financiële relatie. In principe mag dit […]

onderhandse lening ouders

Een onderhandse lening ouders is een lening waar ouders geld lenen aan een zoon/dochter. Natuurlijk zou deze persoon ook naar een bank kunnen stappen om een krediet af te sluiten, maar bij dergelijk onderhands krediet is het mogelijk om alle afspraken betreffende de lening te regelen. Met andere woorden: het is mogelijk dat de kinderen […]

rente onderhandse lening

De rente bij een onderhandse lening wordt niet bepaald door een bank. Bij dergelijk lening komt er namelijk geen bankinstelling kijken. Het rentepercentage wordt bepaald door twee partijen: de geldnemer en de geldgever. Deze stellen samen een contract onderhandse lening op waar alle zaken aangaande het krediet worden behandeld. We denken dan bijvoorbeeld aan de […]

minimale rente onderhandse lening

Wanneer u een contract aan het opstellen bent voor het afsluiten van een onderhands krediet, dan moet u alle belangrijke zaken vermelden. Ook het rentepercentage moet vermeld worden. De vraag dringt zich dan op: wat is de minimale rente bij een onderhandse lening. Wel, het is gemakkelijk: dat is er niet. Het is mogelijk om […]