onderhandse lening

Een onderhandse lening is een beetje een dubbelzinnige lening. In bepaalde situaties kan het perfect voorkomen dat mensen op zoek zijn naar een kleine lening voor een korte periode en ze daarvoor eigenlijk geen beroep wensen te doen op een bank of financiƫle instelling. Veelal wordt er in deze situatie te raden gegaan bij vrienden of familieleden die op hun beurt er dan voor kunnen kiezen om een bepaald geldbedrag aan u te lenen. Stemt men hierin toe, dan is er sprake van een onderhandse lening, zijnde een lening tussen twee (veelal) bevriende personen zonder tussenkomst van eender welke financiƫle instelling.

Een onderhandse lening wordt omwille van bovenstaande dan ook meestal afgesloten zonder kredietovereenkomst. Zowel de kredietgever als de kredietnemer stellen immers vertrouwen in elkaar, maar het moet gezegd worden dat dit eigenlijk niet verstandig is. De beste vrienden kunnen vijanden worden wanneer het om geld gaat en dat zou natuurlijk jammer zijn. Omwille van deze reden wordt het dan ook altijd aangeraden om een onderhandse lening enkel en alleen af te sluiten wanneer er een schriftelijke overeenkomst voor wordt opgemaakt die door beide partijen wordt ondertekend.