onderhandse lening kind

Met een onderhandse lening ouder kind wordt natuurlijk een krediet bedoeld waarbij ouders als geldgever fungeren in dienste van het kind. Beide partijen (ouder / kind) stellen dan samen een contract op. Het is inderdaad wel een ietwat vreemde situatie. Plots is er naast de familiale, vriendschappelijke relatie ook een financiële relatie. In principe mag dit geen problemen opleveren. Er wordt namelijk een contract opgesteld waarin de afspraken aangaande rente, aflossing, kosten en meer afspraken maken. Mits een goed contract en mits een goede stemming is een onderhandse lening tussen kind en ouder niet onmogelijk. Het is vaak een mogelijkheid om te ontsnappen aan de hoge rentepercentages en op financieel vlak voor het kind dus van belangrijke waarde.