onderhandse lening ouder kind

Een lening tussen ouder en kind is in principe een speciale soort onderhandse lening. Op de vrag of het verstandig is bestaat geen eenduidig antwoord. U kunt uw kinderen vast wel helpen door hen een goedkopere lening te verstrekken. Beide partijen (ouder en kind) bepalen dan de afspraken in een contract. Zaken als rente, looptijd en dergelijke kunnen daar dan besproken worden. U neemt best eens contact op met een advocaat en daar kunt u dan navraag doen over het hoe en wat met dergelijke lening. Op deze manier is het contract waterdicht en kunnen problemen opgelost worden – indien nodig door een rechtbank. Of het een goed idee is om te lenen aan een kind, dat hangt af van de huidige relatie en ook van zaken zoals de looptijd en dergelijke. Indien beide partijen het goed vinden en indien er een goed contract is – dan is een onderhandse lening tussen ouder en kind geen probleem.