Onderhandse lening registreren

Een onderhandse lening is eigenlijk iets heel moois. Door middel van een onderhandse lening kan een vriend of familielid u immers helpen in financieel moeilijke tijden. Helaas wordt er in dergelijke gevallen nog wel eens geprofiteerd van de kredietgever. Het komt bijvoorbeeld niet zelden voor dat er veel meer geld wordt geleend dan de kredietnemer eigenlijk nodig heeft waarna het geld vervolgens nooit of slechts deels wordt terugbetaald. Dat is natuurlijk dubbel zo vervelend voor de kredietgever, want zijn vertrouwen is niet alleen geschonden, hij is ook nog eens zijn geld (al dan niet volledig) kwijt.

Om bovenstaande te vermijden wordt het bij een onderhandse lening steeds aangeraden om een overeenkomst op te maken en deze te laten registreren. Een onderhandse lening registreren kunt u het beste doen bij een notaris. Het spreekt echter voor zich dat hier kosten aan verbonden zijn en dat, dat veelal de belangrijkste reden is om een onderhandse lening toch maar niet te registreren. Zorg er in een dergelijk geval hoe dan ook voor dat u over een schriftelijke overeenkomst beschikt zodat u toch op z’n minst een klein beetje zekerheid heeft.