Onderhandse lening voorbeeldcontract

Het klinkt waarschijnlijk wat vreemd, maar onderzoek heeft uitgewezen dat meer dan 90% van de onderhandse leningen wordt afgesloten zonder dat er een schriftelijke overeenkomst voor wordt opgemaakt. Velen zien een onderhandse lening immers als een lening in vertrouwen. Het zou volgens de kredietnemer dan ook oneerbiedig zijn om de kredietgever te vragen om het verloop van het krediet en dan vooral de terugbetaling er van op papier te zetten. Hetzelfde geldt eigenlijk ook voor de kredietgever ten opzichte van de kredietnemer. In de meeste gevallen wordt een onderhandse lening immers afgesloten onder vrienden en familieleden en dan is er geen overeenkomst nodig, toch?

Hoe mooi bovenstaande ook mag zijn, het is niet verstandig om een onderhandse lening zonder schriftelijke overeenkomst af te sluiten. Mochten er zich meningsverschillen of problemen voordoen heeft u geen enkele houvast. Daarnaast is het zo dat een onderhandse lening voorbeeldcontract zeer eenvoudig opgevraagd kan worden via het internet. Dit zorgt er voor dat u geen dure advocaat onder de arm hoeft te nemen om een dergelijke overeenkomst op te maken en we verzekeren u dat u een stuk rustiger zult slapen. In een onderhandse lening voorbeeldcontract staat steeds te lezen welk bedrag er wordt geleend, op welke termijn het bedrag dient te worden terugbetaald en welke kosten er precies in rekening voor worden gebracht. Het gebruikmaken van een onderhandse lening voorbeeldcontract is dus in ieder geval een belangrijke zekerheid, zowel voor de kredietgever als voor de kredietnemer.