Overeenkomst onderhandse lening

Een onderhandse lening is een lening die zich als het ware op verschillende vlakken kenmerkt. Allereerst is er natuurlijk het feit dat een onderhandse lening niet door een bank of financiĆ«le instelling wordt verstrekt, maar door een particulier persoon. Dit heeft als voordeel dat de kredietgever geheel zelf kan bepalen welke kosten er al dan niet in rekening worden gebracht, maar als nadeel dat er geen enkele wettelijke basis is om op terug te vallen, … tenzij er natuurlijk gebruik wordt gemaakt van een overeenkomst onderhandse lening. Een overeenkomst onderhandse lening is zoals de naam reeds doet vermoeden een overeenkomst waarin de voorwaarden van de onderhandse lening worden vastgelegd.

Een overeenkomst onderhandse lening bestaat in de meeste gevallen uit verschillende delen. Allereerst is er het stuk van de kredietgever. Deze verklaart immers een bepaald bedrag te hebben uitgeleend aan de kredietnemer. Het stuk van de kredietnemer heeft dan vooral betrekking op de manier waarop het geleende bedrag terug dient te worden betaald en vooral op welke termijn dat dient te gebeuren. In de meeste gevallen wordt een onderhandse lening afgesloten zonder overeenkomst, maar dat is absoluut niet verstandig. Mocht er zich ooit een probleem voordoen heeft geen enkele partij ook maar enig bewijs van de afspraken die werden gemaakt. Denk hier dus goed over na alvorens een onderhandse lening zonder overeenkomst aan te gaan.