onderhandse lening aangeboden

Op zoekertjessites kunt u vaak lezen ‘onderhandse lening gezocht van xx.xxxx euro’. Ook worden er vaak dergelijke kredieten aangeboden. Het hoeft geen betoog dat het belangrijk is om te weten dat niet iedereen even betrouwbaar is. Wanneer u bijvoorbeeld een aardige som geld leent aan een persoon, dan kan deze persoon de dag nadien verdwijnen met de noorderzon. De persoon kan bijvoorbeeld een valse identiteit aangeven. We raden u dan ook aan om niet met iedereen zaken te doen. Aangeboden leningen gevonden? kijk dan eerst even of de persoon wel betrouwbaar is. Verloopt het via een officiële instantie of niet? Stel zeker en vast ook een goed contact op. Hier vindt u enkele modelovereenkomsten. Wanneer u niet zeker van uw stuk bent, dan is het verstandiger om de deal af te blazen.

onderhandse leningsovereenkomst

Wanneer u van plan bent om te lenen bij een particulier, een privépersoon, ouders of familie, dan is het verstandig om een overeenkomst af te sluiten. Bij dergelijke onderhandse leningen komt geen bankinstelling in voor. De persoon die het geld heeft en de persoon die het geld leent moeten dan samen een contract opstellen. Dergelijke onderhandse leningsovereenkomst is belangrijk. Bij eventuele problemen is aan de hand van dat document aan te tonen wie in fout is en wie niet. Voorbeelden van leningsovereenkomsten kunt u vinden op de pagina contract onderhandse lening. Bij bepaalde instanties is het mogelijk om gratis een document af te halen. Wel raden we aan om ook eens het advies van een persoon met kennis aan te horen. Een advocaat bijvoorbeeld.

onderhandse lening hypotheek

Bij een onderhandse lening hypotheek spreekt met ook meestal van een onderhandse lening ouder kind. De ouders lenen dan een niet aanzienlijk bedrag aan het kind en vervolgens sluit het kind een lening af. Zo kan het kind de financiële lasten dragen van een hypotheek. Bij het opstellen van een onderhandse lening voor een hypotheek moet men wel rekening houden voor bepaalde zaken. Zo is het normaal dat u uw kind geen, of extreem weinig, rente wenst aan te rekenen. Toch moet er rekening gehouden worden met de marktconforme rente. U wilt namelijk niet dat de belasting uw lening gaat aanzien als schenking. Zo zal u een hoop meer belastingen moeten betalen. We raden u dan ook aan om eens advies in te winnen bij een persoon met kennis van zaken, een advocaat bijvoorbeeld.

 

contract onderhandse lening

Een onderhandse lening afsluiten doet u natuurlijk nooit zonder contract. Personen die u geld wensen te lenen, maar dan wel zonder contract, zijn niet betrouwbaar. Dankzij het contract is het mogelijk om bij problemen de juridische strijd aan te gaan. Een waterdicht document kan dan de nodige problemen voorkomen. Extra zekerheid bekomt u door het document te laten registreren bij de Belastingsdienst. Er bestaat dan geen twijfel over het wel of niet bestaan van een contract. Op deze site zullen we u helpen met de zoektocht naar een contract voor een onderhandse lening.

Contract voorbeeld 1

Modelovereenkomst 2

Voor extra zekerheid is het een goed idee om het document te laten bekijken door een advocaat.

marktconforme rente onderhandse lening

Bij het afsluiten van een onderhandse lening is één van de belangrijkste zaken het contract. Niet het contract op zich, maar wel wat er vermeld staat in dit document. Bij het afsluiten van dergelijke lening moet namelijk een minimale rente gerekend worden. We spreken over een marktconforme rente. Wanneer u dit niet doet, dan zal de belastingsdienst de lening aanzien als schenking en dan moet er gewoon belasting betaald worden, niet zo interessant dus. De marktconforme rente is een ingewikkeld gegeven. We raden u dan ook aan om met een persoon van kennis te praten alvorens het opstellen van het contract.

onderhandse lening

Een onderhandse lening is niets meer dan een lening zonder bank. Normaal gezien zult u voor een lening ten rade gaan bij een financiële instelling. Echter, dit kan ook anders. Wanneer u leent bij familie of vrienden, dan spreekt men over een onderhandse lening. Beide partijen – de kredietnemer en de kredietgever – stellen dan samen een contract op en bepalen alle belangrijke zaken.

rente onderhandse lening

De partijen beslissen samen hoeveel de rente bedraag. U moet wel opletten, 0% rente aanrekenen is niet verstandig. Er bestaat zoiets als een marktconforme, minimale rente die de persoon moet rekenen. Anders spreekt men over een schenking en in verband met de belastingen is dat niet interessant. We raden u dus altijd aan om zich goed te informeren.

modelovereenkomst onderhandse lening

U kunt natuurlijk volledig zelf een contract opstellen, maar we raden aan om eerst eens een modelovereenkomst te bekijken. Bij eventuele problemen moet u natuurlijk beschikken over een waterdicht document met enige waarde.

onderhandse lening kind

Met een onderhandse lening ouder kind wordt natuurlijk een krediet bedoeld waarbij ouders als geldgever fungeren in dienste van het kind. Beide partijen (ouder / kind) stellen dan samen een contract op. Het is inderdaad wel een ietwat vreemde situatie. Plots is er naast de familiale, vriendschappelijke relatie ook een financiële relatie. In principe mag dit geen problemen opleveren. Er wordt namelijk een contract opgesteld waarin de afspraken aangaande rente, aflossing, kosten en meer afspraken maken. Mits een goed contract en mits een goede stemming is een onderhandse lening tussen kind en ouder niet onmogelijk. Het is vaak een mogelijkheid om te ontsnappen aan de hoge rentepercentages en op financieel vlak voor het kind dus van belangrijke waarde.

onderhandse lening ouders

Een onderhandse lening ouders is een lening waar ouders geld lenen aan een zoon/dochter. Natuurlijk zou deze persoon ook naar een bank kunnen stappen om een krediet af te sluiten, maar bij dergelijk onderhands krediet is het mogelijk om alle afspraken betreffende de lening te regelen. Met andere woorden: het is mogelijk dat de kinderen goedkoper lenen bij de ouders, daar beide partijen samen een contract opstellen is het ook mogelijk dat ze samen de kosten afspreken. Een onderhandse lening zonder rente is dan zelf mogelijk. Om problemen uit te sluiten is het een goed idee om een goed contract op te stellen. Ook al leent u aan uw zoon of dochter, er kunnen nog steeds problemene ontstaan. Een contract opstellen in samenspraak met een notaris of met een persoon met kennis van zaken is een goed idee.

rente onderhandse lening

De rente bij een onderhandse lening wordt niet bepaald door een bank. Bij dergelijk lening komt er namelijk geen bankinstelling kijken. Het rentepercentage wordt bepaald door twee partijen: de geldnemer en de geldgever. Deze stellen samen een contract onderhandse lening op waar alle zaken aangaande het krediet worden behandeld. We denken dan bijvoorbeeld aan de aflossing, de kosten (ook rente). Het kan dus zijn dat iemand gratis kan lenen. Dit is bijvoorbeeld vaak het geval bij een onderhandse lening ouder kind. Op deze manier is het mogelijk om de hoge kosten van een bankinstelling te ontlopen. Natuurlijk is het vaak zo dat wanneer u leent bij een particulier of privépersoon, dat er toch sprake zal zijn van een zekere rentevoet. In samenspraak beslissen jullie dan hoeveel dit is.

minimale rente onderhandse lening

Wanneer u een contract aan het opstellen bent voor het afsluiten van een onderhands krediet, dan moet u alle belangrijke zaken vermelden. Ook het rentepercentage moet vermeld worden. De vraag dringt zich dan op: wat is de minimale rente bij een onderhandse lening. Wel, het is gemakkelijk: dat is er niet. Het is mogelijk om een onderhandse lening zonder rente af te sluiten (maar de vraag dringt zich dan op of het interessant is, een lening zonder rente wordt door de belastingsdienst aanzien als rente). Een bank komt niet bij het verhaal kijken. Twee derden stellen samen een contract op: kredietnemer en kredietgever. Deze partijen bepalen dan samen de kostprijs van het krediet. Bij kinderen die lenen bij hun ouders ligt dit bedrag meestal aan de lage kant. Zo ontsnapt het kind aan de hoge kosten indien deze zou lenen bij een bank. Daar is de minimale rente stukken hoger.